26 februari 2005: Symposium René Renou in Gent

 

De Baronie heeft niemand minder dan de heer René Renou, wijnbouwer in Bonnezeaux, maar bovenal voorzitter van het “Institut National des Appellations d’Origine Controlée”, kunnen overtuigen aanwezig te zijn naar aanleiding van haar 2de activiteit. De heer Renou, die ondertussen een tweetal jaar voorzitter is van het INAO,wordt in Frankrijk tegelijk gevreesd en bewonderd voor de vernieuwingen in de Franse wijnwereld waar hij op aanstuurt. Onder zijn leiding is de controle op de wijnboeren in belangrijke mate verscherpt en zijn een aantal betrokkenen blijkbaar hun appellatie al kwijt geraakt.

Nog veel belangrijker is het feit dat de heer Renou aanstuurt op het creëren van een bijkomende appellatie naast de appellation d’Origine Controlée, met name de volgens sommigen als elitecategorie omschreven AOCE,waarbij de “E”slaat op “d’excellence”. Dit alles om de strijd verscherpt te kunnen aangaan met de andere wijnproducerende landen.