21 februari 2004: Stichtingskapittel in Gent

De Baronie Gent – Commanderie Costes du Rhône werd opgericht op 21 februari 2004. Het doel van de vereniging volgens de statuten:

"De Vereniging heeft tot doel de uitstraling te bevorderen van de wijnen uit de Côtes du Rhône in de meest ruime zin van het woord."

Zij kan daartoe alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van het verwerven, huren of anderszins in gebruik nemen van gebouwen, installaties en accommodaties, het aanleggen van wijnverzamelingen, het organiseren of deelnemen aan voordrachten en lezingen en/of andere organisaties, het uitgeven of laten uitgeven van boeken, tijdschriften en andere publicaties, en in het algemeen de verspreiding en de herwerking bevorderen van nuttige informatie over wijnen uit de Côte du Rhône in de meest ruime zin van het woord.

De vereniging kan daarvoor activiteiten ontwikkelen zoals:

  • het organiseren van wijnproeverijen
  • het organiseren van geleide bezoeken aan wijnstreken en wijnkelders
  • het houden van kapittels en banketten
  • introducties verschaffen bij het bezoeken van wijnhuizen en wijnbouwers
  • introducties verschaffen bij verenigingen in andere landen

De Vereniging kan eveneens haar medewerking verlenen of belang stellen in elk project, vennootschap of vereniging met een gelijkaardig doel als het hare. De vereniging zal de bevoegdheid hebben al hetgeen te verrichten om voormeld doel te bereiken, ook al is dit niet expliciet voorzien.