5 februari 2012: Nationaal feest Vlaamse wijngilde Zuidelijke Rhône

Op zondag 5 februari organiseerde de Vlaamse Wijngilde haar jaarlijks Nationaal Feest in het Serwir hotel in St-Niklaas. Het werd een buitengewoon evenement om meerdere redenen: vooreerst was het thema dit jaar ‘Côtes du Rhône’, en meer bepaald de 3 Zuidelijke toppcrs Châteauneuf-du-Pape, Gigondas en Vacqueyras, én de Noordelijke cru St-Péray.

Begrijpelijk dus dat de Commanderie des Costes du Rhône, in België vertegenwoordigd door de Baronies van Gent en Luik, dit evenement wou ondersteunen door hun aanwezigheid op het Feest. Temeer daar één van onze commandeurs, Erwin Devriendt, niet alleen ondervoorzitter is van het Nationaal Comité dat de Vlaamse Wijngilde leidt, maar ook zelf nog wijnbouwer is te Vacqueyras. En tenslotte betekende dit feest ook het afscheid voor Hugo Van Landeghem na 9 jaar Nationaal voorzitter en evenveel jaren wijnmeesterschap van de Wijngilde.

Eens te meer werd het Feest een grandioos succes : 22 Rhônewijnbouwers waren in het Serwir vertegenwoordigd en er werden wijnen geschonken van niet minder dan 33 domeinen !

Zij dienden als vinologische omkadering van het gastronomisch festijn dat voor de bijna 400 genodigden werd klaargemaakt door chef Nikolaas Barrezeele van Auberge du Pêcheur. Het werd een schitterende match wijnen-gerechten, en de wijnboeren drukten hun voldoening en bewondering uit voor organisatie en ontvangst.

Het Nationaal Feest begon met een Kapittel waarbij de Franse genodigden , de 2 Baronies, de voorzitters van de commanderijen en de leden van het Nationaal Feest in ornaat het podium betraden onder klaroengeschal. Na de begroetingen en bedankingen werden de aanwezige wijnbouwers geïntroniseerd tot erelid van de Vlaamse wijngilde.

Tenslotte – en dat was voor hem een heuse verrassing – werd Hugo Van Landeghem geprezen voor zijn verdiensten en geïntroniseerd tot chevalier van de Commanderie des Costes du Rhône door de consuls Philippe en Pierre van de beide Belgische Baronies. Zijn chevalierketting is alleszins een waardig afsluitend ereteken waarmee Hugo zijn indrukwekkende eretitelslijst kan vervolledigen.