16 november 2006: 10 jaar Vlaamse Wijnacademie

 

De Vlaamse Wijnacademie bestond in 2006 10 jaar: daarom werd de diplomauitreiking Sommelier Conseil 2006 gekoppeld aan een symposium dat werd georganiseerd in samenwerking met de Baronie Gent van de Commanderie des Costes du Rhône.

"Over wijn wordt heel wat gesproken en geschreven. Dit terecht. Vlamingen consumeren kwalitatievere wijn dan voorheen en laten zich dan ook in toenemende mate infor-meren. Meer en meer dient de wijnleverancier – hetzij de restaurantuitbater, hetzij de wijnhandelaar – over een door- gedreven professionele kennis te beschikken. Maar wat is de invloed van de journalistiek op dit alles? Is de pers invloedrijk en in welke mate laat de consument zich hierdoor leiden? Daarom dit panelgesprek waar zowel wijnjournalisten als consumenten hun visie zullen geven. Gegeven het thema maar ook de samenstelling van het panel wordt dit ongetwijfeld een ongemeen boeiend debat.

Het evenement wordt gevolgd door de uitreiking van de diploma’s Sommelier Conseil 2006. In 1996 werd de Vlaamse wijnacademie opgericht en in 1997 startte de eerste opleiding Sommelier Conseil in samenwerking met de Université Du Vin te Suze-La-Rousse. De eerste afgestudeerden behaalden hun diploma in 2000, wat maakt dat we thans aan de 7e lichting toe zijn."