25 november 2015: Zuidelijke Rhône, een eigenzinnige presentatie

Gepubliceerd op 17 oktober 2015 om 16:32

Commanderij Gent houdt er aan op tijd en stond de wijnen van de Rhône, tweede grootste wijnstreek van Frankrijk te belichten. Na een avond Noordelijke Rhône in oktober 2013 en eentje over de crus van de Zuidelijke in 28 februari 2015 zochten we naar een andere invalshoek. Die werd ons aangereikt door Erwin Devriendt, Consul van de Baronie Gent van de Costes du Rhône, wijnmeester van Osiris en onze gastspreker op 25 november 2017.

Erwin stelde voor om twee maal vijf dezelfde domeinen aan bod te laten komen, éénmaal in wit en éénmaal in rood. Daarmee werd de witte component die in 2015 afwezig bleef, ruimschoots in ere hersteld, en kwamen zowel een ‘randappellatie’ als een village én drie crus op de tafels, zodat we ook een beeld konden krijgen van het mogelijke niveauverschil in de Rhône hiërcharchie. En Erwin gaf zijn presentatie zelfs een ‘vijf maal vijf’ ondertiteling mee, waarmee hij aangaf naast de 5 verschillende appellaties ook 5 persoonlijkheden, 5 stijlen, 5 terroirs en 5 diverse assemblages te willen belichten.

Erwin maakte van de gelegenheid gebruik om van wal te steken met een korte voorstelling van de werking van de Baronie Gent, één van de elf internationale promotieorganen van de Commanderie des Costes du Rhône (ik verwijs hiervoor ook naar het artikel over de wijnuniversiteit van Suze-la-Rousse, elders in dit nummer). Wij stellen graag onze ongebonden Rhône know-how ter beschikking van elke vragende partij, en deze avond kaderde hier dus mooi in.
We willen vooreerst even enkele highlights over de Rhône regio aanhalen. Goed voor 70 365 ha en zowat 3 miljoen hectoliter in productie (2015 cijfers), tekent de Rhône vallei zich duidelijk af tegenover bvb nummer 1 Bordeaux met 111 500ha , de Loire met 46 000ha of Bourgogne met nog geen 30 000ha. De regio valt uiteen in drie onderdelen: Noord , Zuid en de zogenaamde randappellaties van de ‘Vallée’, die toch ook goed zijn voor ongeveer één vierde van de totale productie. Het departement van de Vaucluse neemt het leeuwendeel voor zijn rekening met bijna 1,5 miljoen hectoliter geproduceerd door 2821 exploitants. Vier van de vijf voorgestelde domeinen komen dan ook uit dit departement. Alleen Lirac, gelegen aan de rechteroever van de Rhône ligt in de Gard, tweede in rij met 875000 hectoliter. Drôme (544 000hl) en Ardèche (120 000hl) vervolledigen het Zuidelijke plaatje, maar vormen ook een groot deel van de Noordelijke Rhône streek.

Qua kwaliteit of prestige opbouw zien we dat de regionale Côtes du Rhône als basis appellatie bijna de helft van de productie uitmaakt, dat de Villages (al dan niet met recht hun naam op het etiket te vermelden, 20 zijn er dat nu) goed zijn voor 11% en dat de 8 crus méridionaux 12% produceren (tegenover amper 5 voor de kleinere én vaak duurdere noordelijke crus). Wij Belgen zijn gretige afnemers en staan met 18% als tweede grootste importeur aan te kloppen . De ganse UK doet het amper 1 procentje beter, maar de Engelsen kopen meer Noordelijke Rhône crus dan wij.

 

Luc Wieme

Commandeur Baronie Gent

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.